Kosten en vergoedingen

Vergoedingen in 2017 (0 tot 18 jaar)

Vanaf 2014 is er het één en ander veranderd in de GGZ. De zorg die ik bied valt onder Generalistische Basis GGZ. Er worden geen losse sessies meer afgerekend, maar er zijn drie zorgproducten: licht (max 5 sessies), middel (8 sessies) of intensief (12 sessies). Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar krijgen de kosten vergoed vanuit de gemeente. Er geldt géén eigen bijdrage meer voor psychologische zorg. Een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het CJG (Kernteam in Kaag en Braassem) is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Vergoedingen in 2017 (18 jaar en ouder)

Vanaf 2014 is er het één en ander veranderd in de GGZ. De zorg die ik bied valt onder Generalistische Basis GGZ. Er worden geen losse sessies meer afgerekend, maar er zijn drie zorgproducten: licht (max 5 sessies), middel (8 sessies) of intensief (12 sessies) wanneer deze zorg door de Zorgverzekering worden vergoed. Op dit moment heb ik geen contracten getekend met de zorgverzekeringen. Informeert van te voren bij uw eigen zorgverzekering of de behandeling vergoed wordt, dan komt u niet voor verrassingen te staan. Wanneer u geïnteresseerd ben in een behandeling dan is een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. U kunt zich dan aanmelden via deze site. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Particulier tarief:

Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg, voor behandeling zonder verwijzing bedraagt per individuele sessie van 45 minuten €98,00 (bepaald door de NZA).

Verhindering en afzeggen:

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen telefonisch te worden afgezegd, anders wordt de afspraak, ongeacht de reden, voor het particuliere tarief in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor u gereserveerd. ‘No shows’ of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Laag inkomen:

Afhankelijk van uw inkomen kunt u mogelijk recht hebben op zorgtoeslag (www.zorgtoeslag.nl). Indien u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld omdat u langdurig ziek bent, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) vanuit de overheid. Indien van toepassing dan krijgt u hierover in september automatisch bericht van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Indien u een laag inkomen heeft kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand via de gemeente.

Registraties:

In het kader van de financiering kan de AGBcode van belang zijn:

Deze is voor T.M. van der Voorden 94-009151 en voor de Praktijk 94-057684

De volgende registraties  zijn daarbij mogelijk van belang:

* Orthopedagoog-Generalist NVO (registratienummer: 9728);

* EMDR therapeut VEN kinderen/jeugd en volwassenen (registratienummer: 2045);

* Cognitief Gedragstherapeut  VGCT  (registratienummer: 009253);

* Kamer van Koophandel (registratienummer: 27346879).

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling voor volwassenen. Vraag bij uw zorgverzekeraar wat u krijgt vergoed.